Ruijin Municipal Bureau of Tourism

Tel 0797 -2511611

Fax 0797 -2511611

Contact Zhu Jian

E-mail rjslyj@163.com

Address Ruijin City, Longzhu Road NO.1

Ruijin City Museum

 

Copyright ? 2013 ghgyl.com.cn, Ruijin Tourist Administration All Rights Reserved.
ICP [07003887] | Contact Us